Tavaszi Oleo-Mac játék 12 héten át

Tavaszi Oleo-Mac játék 12 héten át

2019. március 11-én indul a Hermes ÁFÉSZ nagy tavaszi játéka a hobbikert.hu-n!

12 héten át, minden héten a Hermes ÁFÉSZ Facebook oldalának kedvelői 1-1 remek Oleo-Mac gépért szállhatnak ringbe! Minden hétfőn felteszünk egy kérdést a hobbikert.hu Facebook oldalán. Ha helyesen válaszolsz, lájkoltad a Hermes ÁFÉSZ Facebook oldalát és Te vagy Fortuna kegyeltje, akkor Tiéd lehet az alábbi nyeremények egyike! 

Mikor, milyen nyeremények lelnek gazdára?

Március
Március 11-18. Oleo-Mac PW 115 C magasnyomású mosó
Játék itt: http://bit.ly/2O2PbMo
Sorsoltunk: http://bit.ly/2OafCQc

Március 18-25. Oleo-Mac PW 125 C magasnyomású mosó
Játék itt: http://bit.ly/2ucw8G2 
Sorsoltunk: http://bit.ly/2FrqqWb

Március 25. - április 1. Oleo-Mac PW 115 C magasnyomású mosó 
Játék itt: http://bit.ly/2UlUSKH 
Sorsoltunk: http://bit.ly/2ODImko

Április
Április 1-8. Oleo-Mac G 48 PK Comfort SD fűnyíró
Játék itt: http://bit.ly/2TYZVN7
Sorsoltunk: http://bit.ly/2uT2YfO

Április 8-15. Oleo-Mac G 53 PK Comfort SD fűnyíró
Játék itt: http://bit.ly/2Kh4L8K
Sorsoltunk: http://bit.ly/2vb1zRz

Április 15-22. BCi30 akkumulátoros fűszegélynyíró szett
Játék itt: http://bit.ly/2UJ9VPN
Sorsoltunk: http://bit.ly/2VqABo4

Április 22-29. HCi 45 akkumulátoros sövényvágó szett
Játék itt: http://bit.ly/2W8j9BA 
Sorsoltunk: http://bit.ly/2VsHGo4

Május
Április 29. - május 6. Oleo-Mac BCH 400 T bozótvágó
Játék itt: http://bit.ly/2ZItTJ8
Sorsoltunk: http://bit.ly/2J1tlJx

Május 6-13. Oleo-Mac Sparta 250 T bozótvágó
Játék itt: http://bit.ly/2UZnF4d
Sorsoltunk: http://bit.ly/2VX2GDH

Május 13-20.Oleo-Mac BC 300 T bozótvágó
Játék itt: http://bit.ly/2LS5y0G
Sorsoltunk: http://bit.ly/2QaQ6LG

Május 20-27. Oleo-Mac BC 270 T bozótvágó
Játék itt: http://bit.ly/2VSklN
Sorsoltunk: http://bit.ly/2JFIrof

Május 27. - június 3. Oleo-Mac GS 451 láncfűrész
Játék itt: http://bit.ly/2wjSEhw
Sorsoltunk: http://bit.ly/2XkPZ2J

+ Március 25-től minden nyeremény mellé még egy FELCO 505-ös bicska is jár!

Nyereményjáték játékszabálya és részvételi feltételei

1. Általános rendelkezések

A „Tavaszi OLEO-MAC játék” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője a Média Online Bt. (1042 Budapest, Árpád út 68-70., a továbbiakban: Szervező)

A Promóció lebonyolítója a Média Online Bt. (1042 Budapest, Árpád út 68-70., a továbbiakban: Lebonyolító)
Jelen promóció nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

Promóciós mechanizmus:

A Szervező – a Lebonyolító közreműködésével – a hobbikert.hu Facebook oldalon (https://www.facebook.com/hobbikert/) 2019. március 11. és 2018. június 3. napja közötti időpontban nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék a „Tavaszi OLEO-MAC játék” címmel fut.

A Promóció időszaka alatt 2019. március 11. napjától 12 héten át minden hétfőn kérdés kerül közzétételre a fent megjelölt Facebook oldalon, amelyre a promócióban résztvevők hozzászólás formájában válaszolhatnak a nyereményjáték utolsó, lezáró napján 10 óráig. Az ezen időpontot követően felöltött válaszok nem vesznek részt a sorsolásban.

A nyeremény azon résztvevők között kerül kisorsolásra, akik a kérdésre helyesen válaszoltak. A promóció időszakában a játékban résztvevők között hetente összesen 1 db nyertest sorsolunk ki.

Nyeremények ütemezése

Március
Március 11-18. Oleo-Mac PW 115 C magasnyomású mosó
Március 18-25. Oleo-Mac PW 125 C magasnyomású mosó
Március 25. - április 1. Oleo-Mac PW 115 C magasnyomású mosó

Április
Április 1-8. Oleo-Mac G 48 PK Comfort SD fűnyíró
Április 8-15. Oleo-Mac G 53 PK Comfort SD fűnyíró
Április 15-22. BCi30 akkumulátoros fűszegélynyíró szett
Április 22-29. HCi 45 akkumulátoros sövényvágó szett

Május
Április 29. - május 6. Oleo-Mac BCH 400 T bozótvágó
Május 6-13. Oleo-Mac Sparta 250 T bozótvágó
Május 13-20. Oleo-Mac BC 241 T bozótvágó
Május 20-27. Oleo-Mac BC 270 T bozótvágó
Május 27. - június 3. Oleo-Mac GS 451 láncfűrész

Március 25-től minden nyeremény mellé még egy FELCO 505-ös bicska is jár!

A felajánlója a Hermes Áfész. A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal feliratkozó, 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

A megfejtéseket a poszt alatti kommentekbe várjuk, de tilos bármely olyan komment írása, mely:
§ Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
§ Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
§ Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
§ Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
§ A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
§ Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
§ Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
§ Bevételi adatokat tesz közzé.
§ Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

3. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a megbízásukból a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelenszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hobbikert.hu Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a magazin@media-online.hu e-mail címen nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni.

A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti a promóciós mechanizmustól függően a promóciós bejegyzés alatt megjelenő kommentjének törlésével vagy a promóciót meghirdető Facebook oldalról való leiratkozással. A részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

5. A játék időtartama

A nyereményjáték 2019. március 11. napján kerül kihirdetésre, és 2019. június 3. napján 12:00 órakor fejeződik be a 2. pontban leírt ütemezés szerint.

6. A nyertes kiválasztása

A Promóció során feltett kérdésre helyesen válaszoló felhasználók közül a 2. pontban feltüntetett naponokon 12:00 órakor sorsoljuk ki a nyertest a Szervező székhelyén. A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertessel Facebook üzeneten keresztül felvesszük a kapcsolatot, hogy a nyeremény felajánlója postai úton/futárszolgálattal eljuttathassa a nyerteseknek a nyereményt.

Abban az esetben, ha a kisorsolt nyertes a nyertességéről tájékoztató értesítésre 48 órán belül nem jelez vissza, vagy 48 órán belül nem reagál Szervező megkeresésére vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. Amennyiben a nyertes által megadott értesítési e-mail cím nem valós, vagy hibásan került megadásra, úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és ebben az esetben is pótnyertes kerül beállításra. A hibás vagy nem létező e-mail címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Ezen kívül a nyerteseket – eltérő szándéknyilatkozatuk hiányában – a kiválasztást követően a hobbikert.hu weboldalon és a hobbikert.hu Facebook oldalán tesszük közzé.

A nyertes a nyereményre vonatkozó tájékoztatás során jelezheti azon szándékát, hogy nem óhajtja nevének közzétételét a nyertesek felsorolásában.A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség.

A nyeremények átvételével (kivéve a nyeremény postázása esetén felmerülő szállítási díjat) és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

8. Adatkezelési Szabályzat

1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Média Online Bt. (1042 Budapest, Árpád út 68-70.) Érintett: aki az Adatkezelő érdekkörébe tartozó hobbikert.hu Facebook (https://www.facebook.com/hobbikert/) oldalon a Promócióban részt vesz.
Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a Promócióban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényfogalom rendszerével egyeznek meg.

2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényelőírásainak megfelelően kezeli.

3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4. Az adatkezelés célja: A nyeremény kézbesítése. Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása (Infotv. 5. §(1) bekezdés a) pont)

6.0 Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám)

6/1 Adattovábbítás: az Érintett a nyereményjátékban való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a 6.0 szerinti adatokat kizárólag a nyereményjáték kézbesítése céljából csomagszállító félnek és a szállítást szervező Hermes Áfész részére átadja.

7. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat rajta kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

8. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a magazin@media-online.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

9. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.facebook.com/hobbikert/ Facebook oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2019. március 11.

Ha tetszett a cikk, kövesd a Hobbikertet a Facebookon is!

BEZÁR