OLEO-MAC és FELCO tesztelőket keresünk: indul a Hermes ÁFÉSZ játéka a hobbikert.hu-n!

OLEO-MAC és FELCO tesztelőket keresünk: indul a Hermes ÁFÉSZ játéka a hobbikert.hu-n!

2020-ban is útnak indítjuk a Hermes ÁFÉSZ és a hobbikert.hu közös játékát!

6 hónapon át a Hermes ÁFÉSZ Facebook-oldalának kedvelői 1-1 remek Oleo-Mac gépért és Felco szerszámért szállhatnak ringbe! Figyeld a hobbikert.hu Facebook-oldalát, ahol kéthetente felteszünk egy kérdést. Válaszolj, lájkold a Hermes ÁFÉSZ Facebook-oldalát és ha Te vagy Fortuna kegyeltje, akkor Tiéd lehet az alábbi nyeremények egyike és ki is próbálhatod a kertedben! Egy kérésünk van csupán, ha megnyerted: mutasd meg a nyereményed használat közben is, és írd meg olvasóinknak élményeidet.

Mikor, milyen nyeremények lelnek gazdára?

Március

Április

Május

Június

Július

 • BCH 400 T bozótvágó + FELCO 600 bicskafűrész
  A játékot itt találod: 
 • PW 125 C magasnyomású mosó + FELCO 600 bicskafűrész

Szeptember

 • FELCO 2 + FELCO 600 bicskafűrész
 • FELCO 8 + FELCO 600 bicskafűrész
 • SILKY Zübat 2700-7,5 - FELCO 600 bicskafűrész

Nyereményjáték játékszabálya és részvételi feltételei

1. Általános rendelkezések

Az „OLEO-MAC és FELCO tesztelőket keresünk” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője a Média Online Bt. (1042 Budapest, Árpád út 68-70., a továbbiakban: „Szervező”)
A Promóció lebonyolítója a Média Online Bt. (1042 Budapest, Árpád út 68-70., a továbbiakban: Lebonyolító)

Jelen promóció nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a Facebook nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Játékosoktól kapott információkat a Szervező kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Szervező fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek

Promóciós mechanizmus:

A Szervező – a Lebonyolító közreműködésével – a hobbikert.hu Facebook-oldalon (https://www.facebook.com/hobbikert/) 2020. március 19. és 2020. szeptember 30. napja közötti időpontban nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék az „OLEO-MAC és FELCO tesztelőket keresünk” címmel fut.

A Promóció időszaka alatt 2020. március 19. és 2020. szeptember 30. között kéthetente kérdés kerül közzétételre a fent megjelölt Facebook-oldalon, amelyre a promócióban résztvevők hozzászólás formájában válaszolhatnak a nyereményjáték utolsó, lezáró napján 10 óráig. Az ezen időpontot követően feltöltött válaszok nem vesznek részt a sorsolásban.

A nyeremény azon résztvevők között kerül kisorsolásra, akik a kérdésre helyesen válaszoltak. A promóció időszakában a játékban résztvevők között hetente összesen 1 db nyertest sorsolunk ki.

Nyeremények ütemezése

Március

 • Március 19-31. MH 155 K kapálógép + FELCO 600 bicskafűrész

Április

 • Április 3-15. GSH 400 láncfűrész + FELCO 600 bicskafűrész
 • Április 20-30. G 48 PK Comfort SD fűnyíró + FELCO 600 bicskafűrész

Május

 • Május 5-14. PW 115 C magasnyomású mosó + FELCO 600 bicskafűrész
 • Május 19-28. BC 220 T bozótvágó + FELCO 600 bicskafűrész

Június

 • Június 2-12. TR 61 E fűszegélynyíró + FELCO 600 bicskafűrész
 • Június 18-30. HC 750 E sövényvágó + FELCO 600 bicskafűrész

Július

 • Július 6-15. BCH 400 T bozótvágó + FELCO 600 bicskafűrész
 • Július 21-31. PW 125 C magasnyomású mosó + FELCO 600 bicskafűrész

Szeptember

 • Szeptember 3-10. FELCO 2 + FELCO 600 bicskafűrész
 • Szeptember 15-21. FELCO 8 + FELCO 600 bicskafűrész
 • Szeptember 24-30. SILKY Zübat 2700-7,5 - FELCO 600 bicskafűrész

A felajánlója a Hermes Áfész. A Szervező a nyeremények megváltoztatásának jogát fenntartja.

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal feliratkozó, 18 éven felüli (e kor betöltése alatt kizárólag törvényes képviselővel rendelkező) magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint a promóciót meghirdető oldal moderációs alapelveinek betartása.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

A megfejtéseket a poszt alatti kommentekbe várjuk, de tilos bármely olyan komment írása, mely:

§ Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
§ Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
§ Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
§ Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
§ A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
§ Szabadalmi, védjegy-, eredetmegjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
§ Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
§ Bevételi adatokat tesz közzé.
§ Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

3. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a megbízásukból a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hobbikert.hu Facebook oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a magazin@media-online.hu e-mail címen nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni.

A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti a promóciós mechanizmustól függően a promóciós bejegyzés alatt megjelenő kommentjének törlésével vagy a promóciót meghirdető Facebook oldalról való leiratkozással. A részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

4. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

5. A játék időtartama

A nyereményjáték 2020. március 19. és 2020. szeptember 30. napján 12:00 órakor fejeződik be a 2. pontban leírt ütemezés szerint.

6. A nyertes kiválasztása

A Promóció során feltett kérdésre helyesen válaszoló felhasználók közül a 2. pontban feltüntetett napokon 12:00 órakor sorsoljuk ki a nyertest a Szervező székhelyén. A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertessel Facebook üzeneten keresztül felvesszük a kapcsolatot, hogy a nyeremény felajánlója postai úton/futárszolgálattal eljuttathassa a nyerteseknek a nyereményt.

Abban az esetben, ha a kisorsolt nyertes a nyertességéről tájékoztató értesítésre 48 órán belül nem jelez vissza, vagy 48 órán belül nem reagál Szervező megkeresésére vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra. Amennyiben a nyertes által megadott értesítési e-mail cím nem valós, vagy hibásan került megadásra, úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és ebben az esetben is pótnyertes kerül beállításra. A hibás vagy nem létező e-mail címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Ezen kívül a nyerteseket – eltérő szándéknyilatkozatuk hiányában – a kiválasztást követően a hobbikert.hu weboldalon és a hobbikert.hu Facebook-oldalán tesszük közzé. A szervező a nyertesekről a nyeremények felhasználásról írásos és fotódokumentációt kérhet.

A nyertes a nyereményre vonatkozó tájékoztatás során jelezheti azon szándékát, hogy nem óhajtja nevének közzétételét a nyertesek felsorolásában. A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség.
A nyeremények átvételével (kivéve a nyeremény postázása esetén felmerülő szállítási díjat) és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

8. Adatkezelési Szabályzat

1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Média Online Bt. (1042 Budapest, Árpád út 68-70.) Érintett: aki az Adatkezelő érdekkörébe tartozó hobbikert.hu Facebook- (https://www.facebook.com/hobbikert/) oldalon a Promócióban részt vesz.
Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a Promócióban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényfogalom rendszerével egyeznek meg.

2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényelőírásainak megfelelően kezeli.

3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4. Az adatkezelés célja: A nyeremény kézbesítése. Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása (Infotv. 5. §(1) bekezdés a) pont)

6.0 Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, lakcím, telefonszám)

6.1 Adattovábbítás: az Érintett a nyereményjátékban való részvétellel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő a 6.0 szerinti adatokat kizárólag a nyereményjáték kézbesítése céljából csomagszállító félnek és a szállítást szervező Hermes Áfész részére átadja.

7. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat rajta kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

8. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a magazin@media-online.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

9. Felelősség kizárása

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az posztjátékkal kapcsolatban a Facebook mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a https://www.facebook.com/hobbikert/ Facebook-oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2020. március 19.

Ha tetszett a cikk, kövesd a Hobbikertet a Facebookon is!

BEZÁR

Vélemény, hozzászólás?