felco-shop.hu


  Zöldség

A szomszéd kamrát épített ponyvából a kerítésünk mellé, ami beárnyékolja a kertem...

  Kiemelt   Megoldott

Kertes házas környéken lakunk, 160 négyszögöles kertünk van. A szomszédunk új ponyvás kamrát épített (csak teteje és oldalfala van), és a kamra hátsó oldala kb. 1 méterre húzódik a kerítésünktől. Így a kerítés mellé ültetett növények nem kapnak elég fényt és kipusztulnak (ráadásul el sem tudom takarni semmivel az építményt). Kérdésem, hogy ilyenkor van-e valamilyen jogi eszköz, amivel a szomszédot rábírhatom, hogy máshol verje fel a sátrát?

Válaszok (1)
  • · Dr. Buczkó Péter · Vissza a tetejére
    A Polgári Törvénykönyv rendelkezései adnak a kérdésére egyértelmű választ. A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen szomszédait szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A törvény a zavaró és veszélyeztető magatartásokat nem sorolja fel, illetve nem is definiálja. A másokat zavaró tevékenység csak akkor tiltott, ha a zavarás szükségtelenül következik be. A szükségtelen zavarás fogalmát a törvény azonban ugyancsak nem definiálja. A konkrét jogvitában, ill. a birtokvédelmi eljárásban ezért a tulajdonos és a szomszéd ellentétes érdekeinek mérlegelésével kell megállapítani, hogy a zavarás szükségtelennek minősül-e. Akit birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti a zavarás megszüntetését. A jegyző a birtoksértőt e magatartásától eltiltja, kivéve ha nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelemért folyamodott, nem jogosult a birtoklásra, illetőleg birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles. Határozatot hozhat továbbá a jegyző a hasznok, károk és költségek kérdésében is. A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs; a birtoklás kérdésében hozott határozatot három napon belül végre kell hajtani. Az a fél, aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását. A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos közvetlenül a bírósághoz fordulhat akkor is, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás. A bíróság a birtokperben a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt; a békés birtoklásban megzavart fél jogosultságát vélelmezni kell. A vonatkozó joggyakolat szerint kártérítéssel is tartozik az építkező, ha a saját telkén úgy építkezik, hogy ezzel a szomszédos ingatlan értékét szükségtelenül csökkenti. Az építkezéssel okozott kár leggyakoribb esete a szomszédos épület beárnyékolása, és a kilátás elvonása. A szomszédos épület forgalmi értékének csökkenésében jelentkező kárt az építtető akkor is tartozik megtéríteni, ha építési engedéllyel rendelkezett és az építési engedélyek betartásával építkezett.
    The reply is currently minimized Megmutat

Lépj be a válaszadáshoz.

Be kell lépned a válaszadáshoz, vagy regisztrálj, ha elõször vagy itt.


Itt regisztrálj »
Partnerek
 

FELCO-SHOP.HU - metszőolló, ágvágó és fűrész kertészeknek

Balintgazda.hu - Bálint gazda kertről, növényekről

Senior.hu - Teljes élet 50 felett

Vissza a tetejére