Kivághatom-e a fát a saját telkemen, vagy be kell jelenteni?

Kivághatom-e a fát a saját telkemen, vagy be kell jelenteni?

A környezet védelme az első.

Valószínűleg a legtöbben még csak nem is gondolják, hogy a saját telken lévő fák kivágására bármiféle szabályozás vonatkozik, pedig így van: rendeletek tetszik egyértelművé, hogy mi a teendő, ha baltát ragadnánk.

sajat telek fakivagas 02

Ezek a rendeletek nem egységesek, ezért fontos, hogy mindig tájékozódjunk a helyi önkormányzatnál a lakóhelyünkön érvényes szabályozásokról! Le kell szögezni, hogy a rendeleteknek nem az a célja, hogy minél több bírságot, büntetést lehessen kiszabni, hanem az, hogy a zöldfelületet, a környezetet igyekezzenek megóvni az ok nélküli pusztítástól.

Általánosságban elmondható, hogy a fakivágás tevékenységet a fák védelméről szóló 1970. június 21-én kelt 21. számú Kormányrendelet, a 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet, valamint helyi szinten önkormányzati rendeletek szabályozzák. A legtöbb helyen a fakivágás saját telken is engedélyköteles, tehát nem igaz az, hogy a saját kertünkben azt csinálunk, amit akarunk!

sajat telek fakivagas 03

Fák kivágásának és csonkolásának szabályai általánosságban:

  • A 10 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása engedélyköteles. Ez alól kivétel a 20 centiméternél kisebb törzsátmérőjű, nem közterületi gyümölcsfa. Eszerint a telkünkön belül, azaz magánterületünkön található 10 centiméternél vastagabb átmérőjű díszfák kivágásához többnyire engedély kell, csakúgy, mint a 20 centiméteresnél vastagabb gyümölcsfák eltávolításához.
  • A védett fafajok és bármilyen 30 centiméternél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása csak a növény rossz egészségi állapota vagy szükségszerű – más módon és helyen véghez nem vihető – építési munka, illetve életveszélyes állapot megszüntetése érdekében történhet.
  • Építés miatt kivágásra kerülő fát az övezeti előírás mértékéig pótolni kell. A fapótlás helyét, módját az alkalmazott növényfajt, az ültetendő növény méretét, minőségét a városi főkertész véleményezése alapján az építésügyi hatóság határozza meg. A fapótlás szakszerű elvégzéséről a pótlásra kötelezett tartozik gondoskodni. A fapótlás faérték számítással meghatározott egy összegben megváltható.
  • Facsonkolás, alakító metszés 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedi fán csak életveszély elhárítása érdekében történhet, szakember jelenlétében.
    Közmű-, elektromos, valamint egyéb mély- és magasépítési munkák során a növényzetben keletkezett kárra a faérték számítás alapján az illetékes hatóság megváltási árat szabhat ki.
  • Fapótlásként a kivágott fa 1 m magasságban mért törzskörméretének megfelelő összméretű fák telepítendők.
  • A fakivágási engedélyt bel- és külterület esetén a területileg illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.
  • A kérelemben meg kell jelölni a kivágás helyét, az érintett fák darabszámát, fajtáját és átmérőjét, a kitermelés okát, a kérelmező nevét és lakcímét.

sajat telek fakivagas 05

Mindenképpen nézzünk utána a helyi rendeleteknek, mert minden önkormányzat saját hatáskörében is eltérhet az alapszabályozástól, de meg is erősítheti azt.

Budapest III. kerületében például a jogszabály szerint magánterületen lévő fás szárú növényt kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély alapján szabad. Az engedély iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Közterületi és Környezetvédelmi Osztályán nyújtható be, ehhez többek közt csatolni kell a kivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat. A kivágott fák pótlásának határideje egy év.

Magánterületen álló, veszélyhelyzettel fenyegető fás szárú növény kivágását, amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs a tulajdonos vagy kezelő köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett fás szárú növény kivágást 15 napon belül írásban be kell jelenteni a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Közterületi és Környezetvédelmi Osztályának. A bejelentésben kertészeti szakvéleménnyel, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni kell a fás szárú növény kivágásának szükségességét, valamint részletes fotódokumentációt kell csatolni a kivágott fás szárú növényről. A kivágott fás szárú növény pótlásáról ilyenkor is gondoskodni kell.

sajat telek fakivagas 04

Ugyancsak engedélyhez kötötte a II. kerületi önkormányzat a magánterületen lévő fák kivágását. A rendelet értelmében azok, akik engedély nélkül vágnak ki fát, közigazgatási bírsággal sújthatóak. A hivatal minden, zöldfelületet érintő változást légifelvétel-térkép alapján ellenőriz a továbbiakban. A fennálló állapotokat évente két alkalommal, tavasszal és ősszel rögzítik. A felvételek szoftveres összehasonlításával ki tudják szűrni azokat az ingatlanokat, ahol fakivágás történt.

Budapest IV. kerületében az 5 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fás szárú növények kivágását követő 15 napon belül bejelentést kell tenni a jegyző felé, és fapótlási kötelezés ró ki a hatóság. (Előzetes fakivágási engedélyre nincs szükség a nem közterületi ingatlan esetén). A pótlási kötelezettség mértéke a kivágott fa darabszáma szorozva 1,2-vel, felfelé kerekítve. Azaz, ha 4 fát ki akarunk kivágni, úgy 4 x 1,2= 4,8, felfelé kerekítve 5 db. Elsősorban az ingatlanon, másodsorban az ingatlan környékén lévő közterületeken kéri a jogszabály a pótlást, illetve pénzbeli megváltásra is van mód (60.000,-Ft/elültetni szükséges fa). A három pótlási mód kombinációja is lehetséges.

Budapest XVI. kerület közigazgatási területén magán ingatlanon lévő fát (illetve közterületen fákat és cserjéket) kivágni szintén csak hatósági engedély alapján szabad. A fakivágási engedélyt megadó határozatban a hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest. Néhány példa a teljesség igénye nélkül, mely fák kivágására szükséges engedélyt kérni: diófa, törökmogyorófa, szelídgesztenyefa, mandulafa, fenyőfélék, akácfa, juharfa, kőrisfa, hársfa, ostorfa, lepényfa, bálványfa, díszgyümölcsfák, stb. A fenti jogszabály alá tartozó fakivágás esetén kérelmet kell benyújtani az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodára. A kivágott fákat a hatósági határozatban az ÖK. rendelet 8.-9. §-ai alapján meghatározott mennyiségű fa telepítésével, vagy fapótlási díj megfizetésével pótolni kell.

***

A Hobbikert Magazin szerkesztősége a metszés tanulásához Bálint gazda videós metszés-tanfolyamát ajánlja. A 10 házikerti gyümölcsfa metszését bemutató, összesen 100 perc oktató videót tartalmazó tanfolyamra a WEBUNI oldalán lehet beiratkozni.

A metszés eszközeinek beszerzéséhez (metszőolló, ágvágó, fűrész, kertészkés) az 1Kert.hu webshop termékeit ajánljuk. Ezt a Hobbikert.hu szerkesztősége hozta létre Felco Shop néven, a munkatársaink a kínálat minden darabját ismerik. Itt kaphatók a profi kertészek által használt tartós és jó minőségű szerszámok (FELCO, ARS, KUNDE, SILKY).

Ha tetszett a cikk, kövesd a Hobbikertet a Facebookon is!

BEZÁR